با تمام کنکورهای سال ۱۴۰۳ آشنا شوید

به گزارش ملیت به نقل از مهر، آزمون‌های سال ۱۴۰۳ در گروه‌های کنکور سراسری، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی، کاردانی به کارشناسی و کاردانی فنی حرفه ای برگزار می‌شوند.

آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال ۱۴۰۳ در ۴ اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار شده اند و داوطلبان شرکت کننده در این آزمون‌ها باید در انتظار اعلام نتایج اولیه در بهار ۱۴۰۳ باشند.

به گفته دکتر پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نتایج اولیه آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال ۱۴۰۳ در اواخر اردیبهشت و اوایل خردادماه سال ۱۴۰۳ اعلام می‌شود و در نهایت انتخاب رشته این آزمون‌ها در خردادماه ۱۴۰۳ اجرا می‌شود.

برگزاری کنکور سراسری در سال ۱۴۰۳ در دو نوبت

بر اساس برنامه زمان بندی کنکور سراسری در سال ۱۴۰۳ در دو نوبت برگزار می‌شود. نوبت اول کنکور سراسری ۱۴۰۳ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۶ و ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ و نوبت دوم کنکور سراسری ۱۴۰۳ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۷ و ۸ تیرماه ۱۴۰۳ برگزار خواهند شد.

در سال ۱۴۰۳ دو آزمون کشوری دیگر نیز برگزار می‌شود. آزمون‌های کاردانی به کارشناسی و کاردانی ویژه فنی حرفه ای همزمان در جمعه ۲ شهریورماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

نکته مورد توجه درباره آزمون‌های کاردانی به کارشناسی و کاردانی ویژه فنی حرفه ای زمان ثبت نام این آزمون‌ها است. ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی در روزهای ۲۷ خرداد تا ۳ تیر ۱۴۰۳ و ثبت نام آزمون کاردانی ویژه فنی حرفه ای در روزهای ۱۷ تا ۲۴ تیرماه ۱۴۰۳ انجام می‌شود.

برگزاری ۳۸ آزمون‌های علوم پزشکی در سال ۱۴۰۳

در سال ۱۴۰۳ تعداد ۳۸ آزمون در گروه علوم پزشکی برگزار می‌شود. تنوع این آزمون‌ها از آزمون دستیاری دوره پنجاه و یکم آغاز می‌شود و تا برگزاری آزمون‌های صلاحیت بالینی و ارزیابی دانش دانشجویان گروه علوم پزشکی را در بر می‌گیرد.

براساس برنامه زمان بندی اعلامی بیشترین آزمون‌ها در مردادماه ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.

ردیفآزمونتاریخ برگزاری آزمون
۱آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی (دوره ۵۱)۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه‌ها)۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳آزمون کتبی پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی «فلوشیپ» (توسط دانشگاه‌ها)۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۴آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی۱۰ و ۱۱ خرداد ۱۴۰۳
۵آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۶آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور (دوره شانزدهم)۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۷آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۷۴)۷ تیر ۱۴۰۳
۸آزمون ارتقا و گواهینامه دستیاران تخصصی پزشکی۴ مرداد ۱۴۰۳
۹آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی۴ مرداد ۱۴۰۳
۱۰آزمون ارتقا دستیاران دندانپزشکی۴ مرداد ۱۴۰۳
۱۱آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی داروسازی (Ph.D)۴ مرداد ۱۴۰۳
۱۲آزمون صلاحیت حرفه‌ای گروه پرستاری- اتاق عمل- هوشبری۱۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۳آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی۱۸ مرداد ۱۴۰۳
۱۴آزمون دوره آموزش عالی بهداشت عمومی (MPH)۱۸ مرداد ۱۴۰۳
۱۵آزمون ملی دندانپزشکی (۱)۱۸ مرداد ۱۴۰۳
۱۶آزمون ارزیابی علمی دانشجویان متقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل (۱)۱۸ مرداد ۱۴۰۳
۱۷آزمون ارزشیابی / ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور (۱)۱۸ مرداد ۱۴۰۳
۱۸آزمون جامع ۱۸۰ واحدی دوره دکتری عمومی داروسازی۱۸ مرداد ۱۴۰۳
۱۹مرحله دوم آزمون المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور (دوره ۱۶)۱۹ مرداد ۱۴۰۳
۲۰آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه‌ها)۲۵ مرداد ۱۴۰۳
۲۱آزمون کتبی دانشنامه تخصصی (بورد تخصصی دوره ۷۱) و فوق تخصصی بالینی پزشکی (بورد فوق تخصصی دوره ۳۸)۸ شهریور ۱۴۰۳
۲۲آزمون پیش کارورزی - آزمون علوم پایه پزشکی - آزمون علوم پایه دندانپزشکی۸ شهریور ۱۴۰۳
۲۳آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۷۵)۲۹ شهریور ۱۴۰۳
۲۴آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی۵ مهر ۱۴۰۳
۲۵آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی علوم پایه پزشکی، بهداشت و دندانپزشکی (Ph.D)۱۰ آبان ۱۴۰۳
۲۶آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۷۶)۲۴ آبان ۱۴۰۳
۲۷آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه‌ها)۸ آذر ۱۴۰۳
۲۸آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۷۷)۶ دی ۱۴۰۳
۲۹آزمون ملی دندانپزشکی (۲)۱۳ دی ۱۴۰۳
۳۰آزمون ارزشیابی / ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور (۲)۱۳ دی ۱۴۰۳
۳۱آزمون ارزیابی علمی دانشجویان متقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل (۲)۱۳ دی ۱۴۰۳
۳۲آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی (دوره چهل و یکم)۲۷ دی ۱۴۰۳
۳۳آزمون صلاحیت حرفه‌ای گروه پرستاری- اتاق عمل- هوشبری۴ بهمن ۱۴۰۳
۳۴آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی (بورد دندانپزشکی)۱۵ بهمن ۱۴۰۳
۳۵آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی۱۸ بهمن ۱۴۰۳
۳۶آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه‌ها)۱۸ بهمن ۱۴۰۳
۳۷آزمون پیش کارورزی - آزمون علوم پایه پزشکی - آزمون علوم پایه دندانپزشکی - آزمون پایان دوره داروسازی۲ اسفند ۱۴۰۳
۳۸آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۷۸)۹ اسفند ۱۴۰۳

برخی از آزمون‌های گروه علوم پزشکی توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی و برخی از آزمون‌ها توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی اجرا می‌شوند.