کد خبر: ۴۰۱۷۰۹
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۹
میم الف 4358

" دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی، پشتیبانی و راننده به شماره (2002093907000001) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 18‏/11‏/1402 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ 18‏/11‏/1402 لغایت 25‏/11‏/1402 می باشد

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد(پاکت ها) در سایت: از تاریخ 26‏/11‏/1402 لغایت 07‏/12‏/1402 می باشد."

نام:
ایمیل:
* نظر:
جدیدترین اخبار