علت این موضوع هم به مهاجرت تعداد قابل‌توجهی از مستاجرهای ساکن در این منطقه به مناطق دیگر با هدف کاهش هزینه اجاره‌‌‌نشینی برمی‌گردد. رشد شدید اجاره‌‌‌بها عملا ادامه اجاره‌‌‌نشینی را در منطقه یک تهران برای تعداد قابل‌توجهی ازخانوارهای مستاجر که درسال‌های قبل در این منطقه ساکن بوده‌‌‌اند مشکل و فاقد توجیه کرده است. همین موضوع منجر به افزایش تعداد خانه‌‌‌های خالی از سکنه در این منطقه شده است. موجودی فایل‌‌‌های عرضه‌شده به بازار اجاره مسکن این منطقه نشان می‌دهد هم‌‌‌اکنون میانگین کف اجاره‌‌‌بهای هر مترمربع مسکن در این منطقه برمبنای رهن کامل رقمی حول و حوش ۲۰ میلیون تومان یا مترمربعی ۶۰۰هزار تومان به ازای محاسبه اجاره‌‌‌بها به صورت اجاره‌‌‌بهای کل ماهانه است. این میزان حدود دو برابر متوسط اجاره‌‌‌بها در مناطق معمولی تهران است. کف رهن و اجاره واحدهای لوکس با مساحت بیش از ۲۰۰ مترمربع به مراتب از این میزان بیشتر است. در جدول زیر تازه‌‌‌ترین فایل‌‌‌های عرضه‌شده به بازار اجاره مسکن در منطقه یک شهر تهران درج شده است.

Untitled-1 copy